Política de privacitat

Informació sobre Protecció de Dades

 

1. Dades relatives al Responsable

Responsable tractament
Empresa: TECNIQUES DE CONDUCCIÓ I CONTROL, SL – B43693944
Direcció: RAMBLA NOVA 112, 4T B – (43001) TARRAGONA
Contacte: FROCA@TCCSL.COM – 977541180

Delegat Protecció de Dades
Nom: Ferran Roca Borrut
Contacte: FROCA@TCCSL.COM – 977541180

2. Finalitats
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a TÈCNIQUES DE CONDUCCIÓ I CONTROL, SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

* Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
* Formació
* Prestar-los un servei
* Tramitació de pressupostos

3. Termini de conservació de les dades
Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació
La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

* Consentiment inequívoc

5. Destinataris
Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

* A altres responsables del tractament

6. Drets
Té dret a obtenir confirmació sobre si en TÈCNIQUES DE CONDUCCIÓ I CONTROL, SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. TÈCNIQUES DE CONDUCCIÓ I CONTROL, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

* Per exercir el seu dret de Accés feu clic aquí
* Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
* Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí
* Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
* Per exercir el seu dret d’Oposició feu clic aquí
* Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: RAMBLA NOVA 112, 4T B – (43001) TARRAGONA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

 

7. Política de cookies
Per conèixer les galetes (cookies) que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç:  política de cookies.