Mobilitat Segura

TCC realitza formacions del Servei Català de Trànsit a les escoles i instituts en matèria de Mobilitat Segura.

PRIMÀRIA

Els parcs d’educació viària són escenaris que permeten oferir experiències de mobilitat als nens i nenes, per anar aconseguint noves aptituds: passos de vianants, semàfors, senyals de trànsit

 

SECUNDÀRIA

1º d’ESO
Es tracta de crear un espai d’aprenentatge en el qual es combini el coneixement de la mobilitat a la via pública en bicicleta així com les activitats prèvies de preparació a la conducció: revisió i manteniment de la bicicleta, ús armilla reflectant, adequació de el casc, etc.

4º de ESO
Combina una part teòrica sobre mobilitat segura en ciclomotor (elèctric): normatives, conscienciació, comportament cívic així com una part pràctica com a conductor treballant el control de l’ciclomotor: agilitat, habilitat, frenada

EL PATINET COM A VMP

Si considerem el patinet elèctric com un VMP (Vehicle de Mobilitat Personal), no estem parlant d’un futur immediat sinó més aviat d’una realitat present que creix a un ritme desmesurat.

L’ús del patinet elèctric per part de la població adulta, com a vehicle de transport individual, forma ja part del paisatge habitual a les grans ciutats, i arriba també a les petites poblacions.

TCC ha desenvolupat un projecte pioner de “Formació a les Escoles El patinet elèctric” per cobrir tant les necessitats teòriques com les pràctiques, assolint els objectius d’estar a el dia sobre normatives locals, actitud cap a l’ús dels VMP, així com, i molt important, els coneixements de tècniques (i la seva pràctica) en conducció segura de patinets elèctrics. Recentment TCC s’ha responsabilitzat de la formació en matèria de patinets elèctrics de la Fira de Barcelona “La ciutat de l’somnis 2019/2020, per a nens d’entre 8 i 12 anys.

 

PRIMÀRIA + SECUNDARIA

TCC imparteix també formació sobre la Prevenció en el Transport Escolar”, i protocol d’actuació en cas d’emergència (evacuació de BUS accidentat).