Mobilitat Segura

TCC realitza formacions del Servei Català de Trànsit a les escoles i instituts, en materia de Mobilitat Segura.

 

PRIMÀRIA

Els parcs d’educació viària són escenaris que permeten oferir experiències de mobilitat als nens i nenes  per anar aconseguint noves aptituts: passos de vianants, semàfors, senyals de transit…

 

SECUNDARIA

1r i 2n d’ESO
Es tracta de crear un espai d’aprenentatge en el qual es combini el coneixement de la mobilitat a la via pública amb bicicleta així com les activitats prèvies de preparació a la conducció: revisió i manteniment  de la bicicleta, ús armilla reflectant, adequació del casc, etc.

4t d’ESO
Combina una part teòrica sobre mobilitat segura en ciclomotor (elèctric): normatives, conscienciació, comportament cívic… així com una part pràctica com a conductor treballant el control del ciclomotor: agilitat, habilitat, frenada…

 

PRIMARIA + SECUNDARIA

TCC imparteix també formació sobre la “Prevenció en el Transport Escolar“, i protocol d’actuació en cas d’emergència (evacuació de BUS accidentat).