Mobilitat Segura

TCC realitza formacions del Servei Català de Trànsit a les escoles i instituts en matèria de Mobilitat Segura.

PRIMÀRIA

Els parcs d’educació viària són escenaris que permeten oferir experiències de mobilitat als nens i nenes, per anar aconseguint noves aptituds: passos de vianants, semàfors, senyals de trànsit

 

SECUNDÀRIA

1º d’ESO
Es tracta de crear un espai d’aprenentatge en el qual es combini el coneixement de la mobilitat a la via pública en bicicleta així com les activitats prèvies de preparació a la conducció: revisió i manteniment de la bicicleta, ús armilla reflectant, adequació de el casc, etc.

4º de ESO
Combina una part teòrica sobre mobilitat segura en ciclomotor (elèctric): normatives, conscienciació, comportament cívic així com una part pràctica com a conductor treballant el control del ciclomotor: agilitat, habilitat, frenada

EL PATINET COM A VMP

Si considerem el patinet elèctric com un VMP (Vehicle de Mobilitat Personal), no estem parlant d’un futur immediat sinó més aviat d’una realitat present que creix a un ritme desmesurat.

L’ús del patinet elèctric per part de la població adulta, com a vehicle de transport individual, forma ja part del paisatge habitual a les grans ciutats, i arriba també a les petites poblacions.

 

TCC dona formació a futurs conductors de patinets elèctrics. La seguretat pel davant, però també el civisme i respecte a les normes de trànsit, als vianants i altres usuaris de la via.

Fotos: Cursos per l’Ajuntament de Tarragona, 2021

 

TCC ha desenvolupat un projecte pioner de “Formació a les Escoles El patinet elèctric” per cobrir tant les necessitats teòriques com les pràctiques, assolint els objectius d’estar a el dia sobre normatives locals, actitud cap a l’ús dels VMP, així com, i molt important, els coneixements de tècniques (i la seva pràctica) en conducció segura de patinets elèctrics.

Fotos: TCC s’ha responsabilitzat de la formació en matèria de patinets elèctrics de la Fira de Barcelona “La ciutat de l’somnis 2019/2020, per a nens d’entre 8 i 12 anys.

 

PRIMÀRIA + SECUNDARIA

TCC imparteix també formació sobre la Prevenció en el Transport Escolar”, i protocol d’actuació en cas d’emergència (evacuació de BUS accidentat).