Mobilitat Segura

El patinet elèctric com a VMP

Si considerem al patinet elèctric com a un VMP (Vehicle de Mobilitat Personal), no estem parlant d’un futur immediat sinó més aviat d’una realitat present que creix a un ritme desmesurat.

L’ús del patinet elèctric per part de la població adulta, com a vehicle de transport individual, forma ja part del paisatge habitual a les grans ciutats, i arriba també a les petites poblacions.

TCC ha desenvolupat un projecte capdavanter de “Formació a les Escoles – El patinet elèctric” per tal de cobrir tant les necessitats teòriques com les pràctiques, tot assolint els objectius d’estar al dia sobre normatives locals, actitud vers l’ús dels VMP,  així com, i molt important, els coneixements de tècniques (i la seva pràctica) en conducció segura de patinets elèctrics.

Recentment TCC s´ha responsabilitzat de la formació en matèria de patinets elèctrics a la Fira de Barcelona “La ciutat dels Somnis 2019/2020”, per a nens d’entre 8 i 12 anys.

Amb un èxit total de participació que ha superat totes les previsions, s’ha pogut arribar a una acció formativa de 260 alumnes/dia, amb una durada de 25 minuts per cada grup de 5/6 participants.


TCC realitza formacions del Servei Català de Trànsit a les escoles i instituts, en materia de Mobilitat Segura.

PRIMÀRIA

Els parcs d’educació viària són escenaris que permeten oferir experiències de mobilitat als nens i nenes  per anar aconseguint noves aptituts: passos de vianants, semàfors, senyals de transit…

 

SECUNDARIA

1r i 2n d’ESO
Es tracta de crear un espai d’aprenentatge en el qual es combini el coneixement de la mobilitat a la via pública amb bicicleta així com les activitats prèvies de preparació a la conducció: revisió i manteniment  de la bicicleta, ús armilla reflectant, adequació del casc, etc.

4t d’ESO
Combina una part teòrica sobre mobilitat segura en ciclomotor (elèctric): normatives, conscienciació, comportament cívic… així com una part pràctica com a conductor treballant el control del ciclomotor: agilitat, habilitat, frenada…

 

PRIMARIA + SECUNDARIA

TCC imparteix també formació sobre la “Prevenció en el Transport Escolar“, i protocol d’actuació en cas d’emergència (evacuació de BUS accidentat).