Mobilitat Segura

TCC realitza les formacions del Servei Català de Trànsit a les escoles i instituts, en materia de Mobilitat Segura.
En bicicleta, des de 6 fins a 12 anys. Segons les edats, els nens van assolint noves aptituts (passos de vianants, semàfors, senyals de transit…)

A partir dels 14/15 anys accedeixen a unes primeres pràctiques en ciclomotor, treballant en espectes de Mobilitat Segura i control de la moto: agilitat, habilitat, frenada…

TCC imparteix també formació sobre la “Prevenció en el Transport Escolar“, i protocol d’actuació en cas d’emergència (evacuació de BUS accidentat).